Home > music Content

烟雨成思-洛天依

21-01-13musicbrowse14


烟雨成思
作词:佳凡
作曲:佳凡
演唱:洛天依
你总是让我孤独
我的心里多苦
感情你已不在乎
你已经认输
好久没相互倾诉
已回不到当初
爱情已穷途末路
已没有退路
我流下孤独的泪
我想你不曾体会
你总是彻夜不归
我只能独自伤悲
太多的孤独的泪
陪伴我午夜轮回
孤枕难眠无法入睡
你总是让我孤独
我的心里多苦
感情你已不在乎
你已经认输
好久没相互倾诉
已回不到当初
爱情已穷途末路
已没有退路
我流下孤独的泪
我想你不曾体会
你总是彻夜不归
我只能独自伤悲
太多的孤独的泪
陪伴我午夜轮回
孤枕难眠无法入睡

歌手:

Previous:龙门客栈
Next:风起时

All categories