แรงรัก

2021-06-10 time

搜索mp3歌曲
แรงรัก歌词

แรงรัก - มอส ปฏิภาณ (Mos Patiparn)[00:01]
Written by:แสนคม สมคิด/Ray Cleaner[00:20]
ฟ้าคงส่งเธอมา[00:21]
ช่วยคนที่ใจสับสนไม่มีที่ไป[00:26]
ได้แต่กอดตัวเองไม่เคยอบอุ่น[00:30]
ต้องทนเหน็บหนาวใจ[00:34]
แต่พอเธอ ช่วยดึงมือ[00:37]
นำทางชี้ทางสว่าง[00:41]
บรรเทาเหงา ที่เจ็บปวด[00:44]
ชีวิตก็พลันเปลี่ยนไป[00:46]
เมื่อฉันได้พบเธอ[00:50]
ฉันรู้ด้วยแรงสัมผัส[00:53]
รักแท้ที่มีจริงของเธอ[00:56]
ให้ความอบอุ่นยิ่งกว่า[00:59]
ที่เคยได้พบเจอ[01:03]
ฉันพร้อมจะทำทุกอย่าง[01:07]
เพื่อแลกกับความดีที่เธอให้มา[01:11]
ด้วยการตอบแทนเธอ[01:13]
ฉันจะรัก จนวันตาย[01:18]
ฉันจะเก็บเอาลมหายใจที่มี[01:21]
เก็บไว้ให้เธอผู้เดียว[01:25]
และจะเก็บเวลาทุกเสี้ยวนาที[01:28]
ตอบแทน ความรักเธอ[01:32]
จะใช้เวลา ทุกนาที[01:36]
มีเธอ ให้นานที่สุด[01:39]
ดูแลรักเราไม่ห่าง[01:42]
ฉันขอให้เธอมั่นใจ[01:45]
เมื่อฉันได้พบเธอ[01:48]
ฉันรู้ด้วยแรงสัมผัส[01:51]
รักแท้ที่มีจริงของเธอ[01:54]
ให้ความอบอุ่นยิ่งกว่า[01:57]
ที่เคยได้พบเจอ[02:02]
ฉันพร้อมจะทำทุกอย่าง[02:05]
เพื่อแลกกับความดีที่เธอให้มา[02:09]
ด้วยการตอบแทนเธอ[02:11]
ฉันจะรัก จนวันตาย[02:15]
เพราะรักคือแรงผลักดัน[02:18]
ให้ฉันได้มาพบเธอ[02:21]
ได้เจอกับชีวิตใหม่[02:26]
ด้วยแรงแห่งรัก[02:29]
ฉันขอสัญญากับเธอ[02:32]
จะรักคนเดียวแค่เธอ[02:35]
ชีวิตจะมอบให้เธอ[02:39]
จนสิ้นสุดลมหายใจ[02:55]
เมื่อฉันได้พบเธอ[03:00]
ฉันรู้ด้วยแรงสัมผัส[03:04]
รักแท้ที่มีจริงของเธอ[03:06]
ให้ความอบอุ่นยิ่งกว่า[03:09]
ที่เคยได้พบเจอ[03:14]
ฉันพร้อมจะทำทุกอย่าง[03:17]
เพื่อแลกกับความดีที่เธอให้มา[03:21]
ด้วยการตอบแทนเธอ[03:23]
ฉันจะรักจนวันตาย
歌手:Mos Patiparn