รักประกาศิต

2021-06-10 time

Search MP3
รักประกาศิต歌词

รักประกาศิต (爱的宣言) (《奉命之爱》电视剧插曲) - ป๋อ ณัฐวุฒิ (Pau Nattawoot)[00:16]
Written by:วิรัช อยู่ถาวร/BANANA BOAT[00:20]
ครั้นเราไม่เข้าใจกัน[00:24]
ขาดความผูกพันฉันเธอ[00:30]
ฉันเป็นเช่นไรนะเออ[00:34]
สิ่งใดที่เธอข้องใจ[00:39]
บอกให้รู้สักหน่อย[00:41]
สักเล็กน้อยเป็นไร[00:44]
ต้องหมองใจ[00:45]
เพราะใครเขาแกล้ง[00:49]
โปรดจงเผยความใน[00:52]
หัวใจเคลือบแคลง[00:54]
ระแวงฉันด้วยเหตุใด[01:05]
ครั้นเรามาเข้าใจกัน[01:09]
เกิดความผูกพันฉันเธอ[01:15]
ฉันเองจริงใจนะเออ[01:19]
ด้วยเธอก็คงซึ้งใจ[01:24]
สิ่งบาดหมางอารมณ์[01:26]
ที่ทับถมทรวงใน[01:29]
ถูกทิ้งไป สิ้นคลายหมองเศร้า[01:34]
สิ่งที่เหลือภายใน[01:36]
หัวใจแห่งเรา[01:39]
คือความรักเนาแนบครอง[01:44]
คล้องใจ[02:15]
ครั้นเรามาเข้าใจกัน[02:19]
เกิดความผูกพันฉันเธอ[02:25]
ฉันเองจริงใจนะเออ[02:29]
ด้วยเธอก็คงซึ้งใจ[02:34]
สิ่งบาดหมางอารมณ์[02:36]
ที่ทับถมทรวงใน[02:39]
ถูกทิ้งไป[02:40]
สิ้นคลายหมองเศร้า[02:43]
สิ่งที่เหลือภายใน[02:46]
หัวใจแห่งเรา[02:49]
คือความรักเนาแนบครอง[02:56]
คล้องใจ
歌手:Poh Nattawut