รักประกาศิต

2021-06-10 time


รักประกาศิต歌曲

รักประกาศิต (爱的宣言) (《奉命之爱》电视剧插曲) - ป๋อ ณัฐวุฒิ (Pau Nattawoot)
Written by:วิรัช อยู่ถาวร/BANANA BOAT
ครั้นเราไม่เข้าใจกัน
ขาดความผูกพันฉันเธอ
ฉันเป็นเช่นไรนะเออ
สิ่งใดที่เธอข้องใจ
บอกให้รู้สักหน่อย
สักเล็กน้อยเป็นไร
ต้องหมองใจ
เพราะใครเขาแกล้ง
โปรดจงเผยความใน
หัวใจเคลือบแคลง
ระแวงฉันด้วยเหตุใด
ครั้นเรามาเข้าใจกัน
เกิดความผูกพันฉันเธอ
ฉันเองจริงใจนะเออ
ด้วยเธอก็คงซึ้งใจ
สิ่งบาดหมางอารมณ์
ที่ทับถมทรวงใน
ถูกทิ้งไป สิ้นคลายหมองเศร้า
สิ่งที่เหลือภายใน
หัวใจแห่งเรา
คือความรักเนาแนบครอง
คล้องใจ
ครั้นเรามาเข้าใจกัน
เกิดความผูกพันฉันเธอ
ฉันเองจริงใจนะเออ
ด้วยเธอก็คงซึ้งใจ
สิ่งบาดหมางอารมณ์
ที่ทับถมทรวงใน
ถูกทิ้งไป
สิ้นคลายหมองเศร้า
สิ่งที่เหลือภายใน
หัวใจแห่งเรา
คือความรักเนาแนบครอง
คล้องใจ
歌手:Poh Nattawut