Home > MusicLyrics Content

画心-金志文&刘美麟

21-02-17MusicLyricsbrowse


画心 - 刘美麟
作词:陈少琪
作曲:藤原育郎
编曲:陈家荣
看不穿
是你失落的魂魄
猜不透
是你瞳孔的颜色
一阵风一场梦
爱如生命般莫测
你的心
到底被什么蛊惑
你的轮廓
在黑夜之中淹没
看桃花
开出怎样的结果
看着你抱着我
目光似月色寂寞
就让你
在别人怀里快乐
爱着你像心跳
难触摸
画着你
画不出你的骨骼
记着你的脸色
是我等你的执着
你是我
一首唱不完的歌
看不穿
是你失落的魂魄
猜不透
是你瞳孔的颜色
一阵风一场梦
爱如生命般莫测
你的心
到底被什么蛊惑
爱着你像心跳
难触摸
画着你
画不出你的骨骼
记着你的脸色
是我等你的执着
你是我
一首唱不完的歌
爱着你像心跳
难触摸
画着你
画不出你的骨骼
记着你的脸色
是我等你的执着
我的心
只愿为你而割舍
我的心
只愿为你而割舍

歌手:

Previous:你是我的眼
Next:最终信仰

All categories