Home > MusicLyrics Content

爱的世界只有你-彭丽嘉&任妙音

21-02-18MusicLyricsbrowse


爱的世界只有你 - 任妙音/彭丽嘉
词:祁隆
曲:祁隆
你始终出现我梦里
爱你爱的那么神秘
想你的时候
感觉是那么的甜蜜
就像春风掠过心底
我许下心愿在心里
就这样一直陪伴你
孤单的时候
想起深爱着我的你
就像花儿开在心里
爱着你 爱着你
就这样爱着你
春风化作相思的雨
在爱的世界里
你就是我的唯一
一生一世把你珍惜
我许下心愿在心里
就这样一直陪伴你
孤单的时候
想起深爱着我的你
就像花儿开在心里
爱着你 爱着你
就这样爱着你
春风化作相思的雨
在爱的世界里
你就是我的唯一
一生一世把你珍惜
啊 啊
啊 啊 啊 啊
爱着你 爱着你
就这样爱着你
春风化作相思的雨
在爱的世界里
你就是我的唯一
一生一世把你珍惜
一生一世把你珍惜

歌手:

All categories