Bir Zamanlar

2023-01-25 time

Search MP3
Bir Zamanlar Lyrics
Bir Zamanlar - Ilhan Irem[00:01]
Written by:İlhan İrem[00:19]
Bugü nlerde bir sel gibi coş sada kalbin[00:27]
Gü n gelirde bir gü l olur bir yere sinersin[00:34]
Aş k bir yağ mur yağ ar yağ arda bir gü n dinersin[00:41]
Saatlerin sesleriyle unutur gidersin[00:49]
Bir zamanlar bir sevgilim vardı benim dersin[00:56]
Çığ lı kları n susar bir gü n kendine gü lersin[01:04]
Bir zamanlar bulutlarda koş an yü reğ in[01:11]
Sevgimizi taşı maz olur yere inersin[01:19]
Zamanı n aldığı nı hiç birş ey almı yor[01:26]
Ne sevgi ne heyecan ne sevgi bı rakı yor[01:33]
Zamanı n aldığı nı hiç birş ey almı yor[01:41]
Ne sevgi ne heyecan ne sevgi bı rakı yor[02:07]
Hayat gibi gelip geç ici bizim sevgimiz[02:15]
Kö tü lü klerden gü zellikle elele geç meliyiz[02:22]
Arasanda gelecekte eski gü nleri[02:29]
Herş ey geç er sen kalı rsı n ı ssı z bir yol gibi[02:37]
Bir zamanlar bir sevgilim vardı benim dersin[02:44]
Çığ lı kları n susar bir gü n kendine gü lersin[02:52]
Bir zamanlar maziye bakı p ne kadar ş endik deriz[03:00]
Sen yoluna ben yoluma ç eker gideriz[03:07]
Zamanı n aldığı nı hiç birş ey almı yor[03:14]
Ne sevgi ne heyecan ne sevgi bı rakı yor[03:21]
Zamanı n aldığı nı hiç birş ey almı yor[03:28]
Ne sevgi ne heyecan ne sevgi bı rakı yor[03:36]
Ne sevgi ne heyecan ne sevgi bı rakı yor
Singer:Ilhan Irem