Bir Zamanlar

2023-01-25 time


Bir Zamanlar Song MP3
Bir Zamanlar - Ilhan Irem
Written by:İlhan İrem
Bugü nlerde bir sel gibi coş sada kalbin
Gü n gelirde bir gü l olur bir yere sinersin
Aş k bir yağ mur yağ ar yağ arda bir gü n dinersin
Saatlerin sesleriyle unutur gidersin
Bir zamanlar bir sevgilim vardı benim dersin
Çığ lı kları n susar bir gü n kendine gü lersin
Bir zamanlar bulutlarda koş an yü reğ in
Sevgimizi taşı maz olur yere inersin
Zamanı n aldığı nı hiç birş ey almı yor
Ne sevgi ne heyecan ne sevgi bı rakı yor
Zamanı n aldığı nı hiç birş ey almı yor
Ne sevgi ne heyecan ne sevgi bı rakı yor
Hayat gibi gelip geç ici bizim sevgimiz
Kö tü lü klerden gü zellikle elele geç meliyiz
Arasanda gelecekte eski gü nleri
Herş ey geç er sen kalı rsı n ı ssı z bir yol gibi
Bir zamanlar bir sevgilim vardı benim dersin
Çığ lı kları n susar bir gü n kendine gü lersin
Bir zamanlar maziye bakı p ne kadar ş endik deriz
Sen yoluna ben yoluma ç eker gideriz
Zamanı n aldığı nı hiç birş ey almı yor
Ne sevgi ne heyecan ne sevgi bı rakı yor
Zamanı n aldığı nı hiç birş ey almı yor
Ne sevgi ne heyecan ne sevgi bı rakı yor
Ne sevgi ne heyecan ne sevgi bı rakı yor
Singer:Ilhan Irem